Rok 2018 był dla Polski tragiczny pod względem sytuacji ekologicznej i kondycji środowiska naturalnego. Było tak za sprawą licznych, wybuchających regularnie na terenie całego kraju, pożarów składowisk odpadów, zarówno zwykłych jak i tych silnie toksycznych. Paliły się legalne składowiska i nielegalne miejsca przechowywania tego typu odpadów.

Od kiedy wymagają operatu ppoż. dla składowisk?

operat przeciwpożarowy dla składowiskTo, co działo się latem 2018 roku niepokoiło ekologów z całego świata, a szczególnie z państw członkowskich Unii Europejskiej. Fale pożarów na składowiskach odpadów w całej Polsce uwolniły do atmosfery ogromną ilość szkodliwych substancji i związków chemicznych, które powinny były zostać zutylizowane w kontrolowanych warunkach lub czekać na rozkład w ziemi. Wychodząc naprzeciw sytuacji, ustawodawca nałożył na podmioty prowadzące wysypiska odpadów nowe obowiązki. Wszczęto także wzmożone kontrole takich działalności oraz rozpoczęto walkę z procederem nielegalnego składowania odpadów, a w szczególności toksycznych i wysoce szkodliwych związków chemicznych. Jednym z nowych wymagań jest operat przeciwpożarowy dla składowisk, którego sporządzeniem zajmują się rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jest to nowy wymóg prawny, do którego musieli dostosować się przedsiębiorcy prowadzący już działalność związaną ze składowaniem odpadów  oraz nowe wymaganie stawiane przed tymi, którzy chcą dopiero taką działalność rozpocząć.

Po wprowadzeniu nowych przepisów, mimo obaw o ich respektowanie, środowisko ekologów nieco odetchnęło z ulgą. Na szczęście sytuacja z roku 2018 nie powtórzyła się w kolejnym roku i miejmy nadzieję, że nie powtórzy się w kolejnych latach. Z pewnością przyczynią się do tego nowe, bardziej restrykcyjne przepisy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym oraz zwiększona przy okazji całego zajścia świadomość społeczeństwa dotycząca ochrony środowiska i związanych z tym zagrożeń dla zdrowia i życia.